Chillers

WAT IS EEN CHILLER?


Een chiller is een apparaat dat wordt gebruikt om ruimtes of procesvloeistoffen te koelen.

Een chiller onttrekt warmte uit een ruimte of procesvloeistof en geeft deze warmte af aan omgevingslucht of een vloeistof (meestal water).

Bekende voorbeelden van chillers zijn koelkasten, diepvriezen, airco’s en systemen voor koelinstallaties.

WAT IS EEN CHILLER?

ONDERDELEN VAN EEN CHILLER


Een (standaard) chiller bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Compressor
  • Condensor
  • Expansieventiel (smoorventiel)
  • Verdamper

Naast de bovenvermelde onderdelen bevat een chiller ook altijd een koelmiddel (synthetisch of natuurlijk). Zelf werken wij voor onze chillers voornamelijk met natuurlijke koelmiddelen zoals propaan en propyleen. Dit doen we om onze installaties milieuvriendelijk te houden.

ONDERDELEN VAN EEN CHILLER

HOE WERKT EEN CHILLER?


In een chiller pompt de compressor het koelmiddel constant doorheen twee verschillende ‘zijden’: een perszijde en een zuigzijde.

In de perszijde van de chiller wordt het (gasvormige) koelmiddel samengeperst. Hierdoor komt het koelmiddel onder hoge druk te staan en ontstaat er warmte.

In de condensor – die zich aan de perszijde bevindt – wordt de warmte afgegeven aan de omgeving of een vloeistof (water). Door deze warmteafgifte condenseert het samengeperste koelmiddel en wordt het vloeibaar. Vervolgens wordt het vloeibare koelmiddel – dat nog steeds onder hoge druk staat  – doorgepompt naar het expansieventiel.

Het expansieventiel zorgt dat het vloeibare koelmiddel kan expanderen en zijn hoge druk verliest. Hierdoor ontstaat een drukverschil tussen de perszijde (hogedruk) en de zuigzijde (lagedruk) van de chiller, waardoor het vloeibare koelmiddel opnieuw zal verdampen.

De verdamping van het koelmiddel gebeurt in de verdamper - die zich aan de zuigzijde van de chiller bevindt. Het is tijdens deze verdamping dat het uiteindelijke proces van warmteonttrekking uit de te koelen ruimte of procesvloeistof start. Dit proces is gebaseerd op het natuurkundige principe dat een verdampende vloeistof energie (in dit geval warmte) uit zijn omgeving opneemt.

Nadat de verdamping klaar is en de warmte uit de lucht of de procesvloeistof is onttrokken, wordt het gasvormige koelmiddel aangezogen door de compressor en terug naar de perszijde van de chiller gepompt. Zo begint het volledige proces opnieuw.

HOE WERKT EEN CHILLER?

WAAROM KOELEN MET EEN CHILLER?


De chiller behoort tot de meest gebruikte koelsystemen en koeltechnieken. Dit heeft het apparaat te danken aan één specifieke eigenschap.

Waar veel andere koelsystemen ‘maar’ kunnen koelen tot de omgevingstemperatuur, kunnen chillers koelen tot onder de omgevingstemperatuur. Dit maakt dat chillers lagere koeltemperaturen kunnen bereiken, wat vaak noodzakelijk is in bv. installaties voor proceskoeling, koel- & vriescellen en aircosystemen.

WAAROM KOELEN MET EEN CHILLER?

VERSCHIL CHILLER & WARMTEPOMP


Warmte opnemen uit een omgeving of medium en die warmte afgeven aan een andere omgeving of medium. Dat is niet alleen het principe van een chiller, maar ook van een warmtepomp.

Chillers en warmtepompen zijn in principe dan ook dezelfde apparaten. Maar in principe betekent niet in de praktijk, want er is wel degelijk een verschil tussen beide apparaten. En dat verschil zit in het doel van hun werking.

Is het doel van het apparaat om te koelen, dan spreken we van een chiller. Is het doel van het apparaat om te verwarmen, dan spreken we van een warmtepomp. Kan een apparaat zowel koelen als verwarmen, dan kunnen beide termen worden gebruikt en spreken we in het geval van de warmtepomp over een lucht/lucht warmtepomp. 

VERSCHIL CHILLER & WARMTEPOMP