Airconditioning energie keuring

Airconditioners met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW en welke toegepast worden als comfortkoeling (lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken) moeten energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden.

Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting.

Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden.
Sinds 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:

  • jaar Nominaal koelvermogen tussen 12 en 50 KW: iedere 5 jaar
  • Nominaal koelvermogen tussen 50 en 250 KW: iedere 3 jaar
  • Nominaal koelvermogen meer dan 250 KW: iedere 2 jaar

Airco's die na 1 augustus 2011 geïnstalleerd worden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden.

Meer informatie?