Vak Jargon Airconditioning

Warmte dragend medium: De stof die de warmte overdraagt van de warmtebron naar het warmteafgiftesysteem, in de praktijk dikwijls koelmiddel of koelvloeistof genoemd.
Koelmiddel: HFK's of fluorkoolwaterstoffen zoals R134a, R410A, R507a.
CFK's of volledig gechloreerde chloorfluorkoolwaterstoffen (verboden).
HCFK's of onvolledig gechloreerde chloorfluorkoolwaterstoffen zoals R22 (verboden in nieuwe installaties, herstellingen van bestaande installaties zijn na 2014 niet meer toegelaten).
COP: Coefficient Of Performance: de energie efficiëntie in verwarming mode van de compressor.
EER: Coefficient Of Performance: de energie efficiëntie in koeling mode van de compressor.
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio: de energie efficiëntie tijdens het koel seizoen.
SPF: Seasonal Performance Factor: prestatie van een warmtepompsysteem gedurende het ganse verwarmingsseizoen.
Warmtebron: Het medium waaraan de warmtepomp warmte onttrekt.
Warmteafgiftesysteem: Het systeem waaraan de warmtepomp warmte afgeeft.
Compressiewarmtepomp: De warmtepomp die gebruik maakt van mechanische energie om warmte van een lager temperatuur niveau naar een hoger temperatuur niveau te transporteren.
Absorptiewarmtepomp: De warmtepomp die gebruik maakt van warmte als aandrijfenergie, bijvoorbeeld door het verbranden van aardgas.
Verdampen: Aggregatietoestand verandering van vloeistof naar gas.
Condenseren: Aggregatietoestand verandering van gas naar vloeistof.
Warmtepomp: Een warmtepomp benut warmte uit de natuur voor verwarming en sanitair warmwater.
Geothermische warmtepomp: Warmtepomp die warmte uit water gebruikt als primair medium.
Aero thermische warmtepomp: Warmtepomp die warmte uit de lucht benut als primair medium.
Meer informatie?