Koel- en Vrieskamers Service

koeltechniek, koelcel, vriescel

Een deskundige afstelling van uw koel- of vriesinstallatie leidt tot een beter rendement, waardoor er minder koeltijd nodig is en met minder stroomverbruik beter prestaties worden behaald. Voor een goede service en correct onderhoud bieden wij bij onze installaties de mogelijkheid tot het afsluiten van een Onderhoud-Plus-Contract of een All-in onderhoudsovereenkomst waarbij U voor een vast bedrag per jaar gegarandeerd bent van een probleemloze werking.

24 - uur service

Voor eventuele storingen of problemen met een koelinstallatie, beschikt Cuypers Koeltechniek over een 24-uur service.

Om U als gebruiker te ondersteunen met het beheersbaar houden van de onderhoud en reparatiekosten aan de koelinstallatie heeft Cuypers Koeltechniek een drietal service-pakketten ontworpen. Vanwege de collectiviteit kunnen de pakketten tegen een scherpe premie worden aangeboden.

Belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

  • All-in koeltechnisch servicepakket

    Met dit servicepakket heeft U de beschikking over een servicedienst die 7 dagen in de week en 24 uur per dag voor U klaar staat, waarbij alle kosten van werkzaamheden die voortvloeien uit correctief of preventief onderhoud aan de koelinstallatie volledig vallen onder de dekking van het contract. Jaarlijks wordt er een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd, en de wettelijk verplichte CFK controle(s).

  • Onderhoud- en storingspakket

    Dit servicepakket heeft een vergelijkbare dekking als het All-in contract met uitzondering dat eventueel gebruikte materialen op nacalculatie basis aan U worden doorbelast.

  • Onderhoud- en controlepakket

    Met dit servicepakket heeft U ook de beschikking over onze servicedienst, daarnaast wordt er jaarlijks een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd en de wettelijk verplichte CFK controle(s) valt onder de dekking van het contract. De kosten voor het verhelpen van correctief onderhoud zowel koel- als celtechnisch en daarbij gebruikte materialen zullen op nacalculatie basis aan U worden doorbelast.

R22

Veel van de koudemiddelen die er voorheen werden gebruikt hebben een tweetal milieuproblemen: het aantasten van de ozonlaag en het verergeren van het broeikaseffect. R22 is het laatste synthetische koudemiddel dat nog vaak gebruikt wordt in huidige installaties dat de ozonlaag aantast. Vandaar dat het streven is het gebruik van R22 uit te faseren.

Dit gebeurt met Belgische en Europese wetgeving. Deze verplichtte ons al sinds 2000 geen nieuwe installaties meer te bouwen met R22. De volgende mijlpaal was 1 januari 2015 waarna bestaande installaties niet meer bijgevuld mogen worden met geregenereerd R22.

Het is dus belangrijk voor deze datum uw installatie te vervangen door of om te bouwen tot een installatie met een milieuvriendelijker koudemiddel. Cuypers Koeltechniek geeft u graag advies. Vrijblijvend en passend bij uw eisen en wensen.

Bij een eventuele ombouw, als een grote investering niet uitkomt, zorgen wij ervoor, in samenspraak met u, dat uw dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk worden gestoord en er zo veel mogelijk bestaande componenten worden hergebruikt.

Wenst u een nieuwe installatie die niet alleen voldoet aan de nieuwe wetgeving en wetgeving die mogelijkerwijs gaat komen maar ook energieverbruik terugdringt, dan heeft Cuypers Koeltechniek alle keus die er is. Natuurlijke koudemiddelen zoals propaan, ammoniak en CO2, synthetische koudemiddelen met laag broeikaseffect dus lage GWP-waarde (Global Warming Impact) en warmteterugwinning behoren daarbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

Meer informatie?