Warmte Afgifte Systemen van een Waterpomp

De warmte die wordt opgewekt met een warmtepomp kan op verschillende manieren benut worden. De beste efficiëntie wordt bekomen met kleine verschil temperaturen. hoe kleiner het verschil tussen de koudebron en de warmtebron hoe hoger het rendement.

  • warmtepomp voor vloerverwarming

    Vloerverwarming en wandverwarming

    Via een leiding netwerk in de vloer of wand wordt het opgewekte warmte afgegeven aan de te verwarmen ruimte. Met vloer- en wandverwarming bekomt men een gelijkmatige temperatuur in de te verwarmen ruimte. Door het grote oppervlak kan op een veel lagere temperatuur gestookt worden.

  • Ventilo-Convectoren

    Een ventilo-convector is opgebouwd uit een waterbatterij, luchtfilter en een ventilator. Een ventilo-convector werkt met water op lage temperatuur. De verwarming gebeurt door middel van een ventilator welke de te verwarmen lucht over de verwarmingsbatterij blaast. Een ventilo-convector werkt op een laag waterregime en is hierdoor perfect combineerbaar met een warmtepomp. Zowel bij woningen als kantoren kan gekozen worden voor ventilo’s. Als optie kunnen ventilo’s voorzien worden van een koelbaterij en kan ook worden gekoeld.

Meer informatie?